2.1 Overhold designmanualer

Kravet er opfyldt, når:
  • 2.1.a De gældende designmanualer er overholdt, dvs. borger.dk's HTML-guide og Virk.dk's Designmanual.
  • 2.1.b Løsningen er integreret på den eller de relevante fællesoffentlige portaler, dvs. borger.dk, Virk.dk og sundhed.dk.
Du skal overholde designmanualen, hvis din løsning skal på Virk.dk og/eller borger.dk. Manualerne indeholder principper for og metoder til, hvordan du skal designe din selvbetjeningsløsning. Det kan fx være:
  • hvilke farver og ikoner, du skal bruge
  • hvordan html-koden skal opbygges
  • hvordan en topmenu skal se ud og opføre sig
Manchet
Der findes designmanualer for de fællesoffentlige portaler. Hvilken manual, der er gældende, afhænger af, om din løsning er målrettet borgere eller erhvervsliv.
Kategori

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/445