2.3 Opbyg et logisk og konsekvent forløb

Kravet er opfyldt, når:
  • 2.3.a Brugeren bliver oplyst om, hvor i løsningen han/hun befinder sig (fx hvor mange trin, der er tilbage).
  • 2.3.b Løsningens brug af navigationselementer (fx brug af piletaster og knapper) er logisk og konsekvent.
Løsningen skal inddeles i trin, som er logiske og giver brugerne et overblik. Målet er at gøre komplekse ansøgninger og forespørgsler overskuelige for brugerne. 
 
Du skal hjælpe brugeren ved at lave et konsekvent design. Det kan du fx gøre ved altid at placere en ‘frem’- eller ‘næste’-knap det samme sted på siden, så brugerne ikke skal lede efter den samme knap flere gange. Du skal tydeligt vise, hvilke knapper der er positive og negative - fx ja- og nej-knapper eller bekræft- og annuller-knap. Bevar den samme placering af navigationselementer, så brugeren ikke bliver forvirret eller vælger en forkert knap.
Manchet
Sørg for, at løsningen opbrydes i et - for brugerne - logisk forløb og i et meningsfuldt og konsekvent design.
Kategori

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/447