4.1 Gør din løsning opfattelig

Kravet er opfyldt, når:
  • 4.1.a Løsningen understøtter tekstbaserede alternativer (WCAG 2.0. 1.1).
  • 4.1.b Alt indhold med lyd og video er gengivet med tekst (WCAG 2.0 1.2).
  • 4.1.c Løsningens indhold kan tilpasses (WCAG 2.0. 1.3).
  • 4.1.d Brugerfladen understøtter kontrast/kontrastfarver (WCAG 2.0. 1.4).
At din selvbetjeningsløsning skal være opfattelig betyder, at informationer i din løsning skal præsenteres og struktureres på en måde, så de kan afkodes af brugerne og deres hjælpemidler - fx en skærmlæser. Der er flere krav til, hvordan du skal opfylde princippet om opfattelighed:

Tekst som alternativ

For det første skal du sørge for, at der altid findes et tekstbaseret alternativ til alt ikke-tekstbaseret indhold. Dette krav gælder både for billeder, video og lyd. Fordelen ved den digital tekst er, at den kan læses op og forstørres, så det bliver lettere for svagtseende og blinde at afkode indholdet. Se W3Cs præcise retningslinier for tekstalternativer til materiale, der ikke i sig selv er tekst.

Lyd og video

Du skal også sørge for, at indholdet i medier som lyd og video bliver gengivet med tekst. Det kan fx være i form af undertekster eller dokumenter til synstolkning. Se W3Cs præcise retningslinier for tekstalternativer til medier som video og lyd.

Struktur

Strukturen på dit indhold er vigtig for om din selvbetjeningsløsning bliver vist på en meningsfuld måde - også selvom en bruger ser den i et forenklet layout. Det betyder fx, at elementerne på din side skal vises i en logisk rækkefølge. En overskrift bør eksempelvis altid vises før selve brødteksten. Se W3Cs præcise retningslinier for at strukturere dit indhold på en meningsfuld måde.

Tydeligt indhold og struktur

For nogle brugere er det vigtigt, at man tydeligt kan se indhold og struktur. Det gælder især for svagtseende personer. Derfor er det vigtigt, at der er høj kontrast mellem teksten og baggrunden. Du skal også sørge for, at din tekst kan skalere, uden at det går ud over løsningens struktur. Se W3Cs præcise retningslinie for at gøre indhold og struktur tydeligt.
Manchet
Du skal præsentere og strukturere informationer i din brugergrænseflade på en måde, så det kan opfattes af brugerne og deres hjælpemidler.
Kategori

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/469