4.4 Gør din løsning forståelig

Kravet er opfyldt, når:
  • 4.4.a Løsningens sprog fremgår rent kodningsmæssigt (WCAG 2.0. 3.1).
  • 4.4.b Løsningen er gjort forudsigelig, dvs. uden overraskelser for brugeren (WCAG 2.0. 3.2).
  • 4.4.c Brugeren får hjælp til at udfylde formularer og rette fejl (WCAG 2.0. 3.3).
Information og betjening af brugergrænsefladen i din løsning skal være forståelig og brugbar for de fleste. Det betyder blandt andet, at siden skal opføre sig forudsigeligt, og der skal tilbydes hjælp, hvor det er nødvendigt. Der er flere krav til, hvordan du skal opfylde princippet om, at din løsning skal være forståelig:

Sprog skal kunne afkodes

Alt tekstindhold skal gøres læseligt og forståeligt. I WCAG på AA-niveau handler dette krav faktisk udelukkende om at sikre, at det anvendte sprog (fx engelsk, dansk, polsk) kan forstås rent programmeringsmæssigt. Se W3Cs præcise krav til sprog og afkodning.

Forudsigelighed

Din selvbetjeningsløsning skal fungere på en forudsigelig måde. Det betyder blandt andet, at der ikke pludselig må ske ændringer på siden, uden brugeren selv har bedt om det - fx ved at klikke på noget. Du skal også sørge for, at navigation og begreber bliver brugt på samme måder i hele løsningen. Se W3Cs præcise krav til, hvordan din løsning skal være forudsigelig.

Hjælp til at udfylde formularer

Brugere skal have hjælp til at undgå og rette fejl, når de udfylder felter og formularer. Denne retningslinje er vigtig i forhold til selvbetjening. Det betyder blandt andet, at du skal give instrukser til, hvordan man udfylder et felt korrekt. Og hvis brugerne alligevel indtaster ukorrekte oplysninger, skal du vejlede dem i, hvordan de retter fejlen. Se W3Cs præcise krav til, hvordan du hjælper brugerne med at udfylde formularer.

Manchet
Både indholdet i din selvbetjeningsløsning og interaktionen med den skal være forståelig for brugeren.
Kategori

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/471