Grunddata Modelregel

Grunddatamodellen består af domænemodeller

Nummer:
2.1
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Grunddatamodellen er sammensat af domænemodeller - dvs. datamodeller for alle forretningsdomænerne i grunddataprogrammet (fx “Person”, “Adresse”, “Virksomhed”). Se også figur 2.

Hver domænemodel har en modelansvarlig - dvs. den grunddatamyndighed, som til enhver tid har ejerskab og ansvar for domænemodellen. Det er op til den modelansvarlige at fastlægge domænets omfang og afgrænsning.

Den modelansvarlige har ansvaret for, at domænemodellen afspejler domænets data og er modelleret i overensstemmelse med forretningsbehovet samt i overensstemmelse med modelreglerne.

Den samlede grunddatamodel opbevares og udstilles centralt:

 

NOTE:

Dette uddybes i dokumentet “Udstillingsplatform”: Domænemodeller indleveres af de modelansvarlige i XMI format. XMI er en standardiseret XML-baseret udvekslingsformat for UML-modeller. UML-modellen er organiseret i pakker, hvor pakkenavnet (se afsnit 5.2) modsvarer datadomænet, for eksempel: Person, Bygning, Bestemt Fast Ejendom.

Disse modeller placeres af grunddatasekretariatet på en versionsstyrende udstillingsplatform - formodentlig en Subversion-server (http://subversion.apache.org/) på Digitaliser.dk https://svn.softwareborsen.dk/, hvorfra alle kan genbruge dem. De fleste modelleringsværktøjer kan importere XMI fra en subversion-server således at modellører kan genbruge elementerne i egen modellering. Grunddatasekretariatet sørger yderligere for, at modelleringen udstilles i diagramform på et centralt sted i Grunddata-regi, således at modellører og andre kan orientere sig i modellen, uden at skulle importere den i eget værktøj.