Grunddata Modelregel

UML-stereotyper skal anvendes

Nummer:
5.6
Version:
1.1.0
Gældende
Regel godkendt den:
20. January 2015
Regel

Alle UML-elementer tildeles en UML-stereotype.

Rationale

På sigt skal det være muligt, at fortolke modellen til andre modeltyper samt fx datasnitflader. UML kan ikke i sig selv udpege elementernes rolle (modelentitet, datatype, enumeration) i modellen, hvorfor det er nødvendigt, at udvide modellen med disse roller. UML-stereotyper er udvidelser af modelleringssproget, som gør det muligt at specificere yderligere egenskaber, samt at kategorisere model-elementerne. Med stereotyper kan man udpege specifikke klasser som havende bestemte roller i datamodellen, hvilket igen gør det muligt for et eksternt værktøj, at fortolke modellen til fx datasnitflader og ontologier. Stereotyperne tilføjer roller til elementerne og strukturerer de tagged values, som indeholder dokumentationen af modelelementerne (se Note om tagged values).

Implikationer

Følgende stereotyper anvendes i Grunddatamodellen*:

 

  • «DKObjekttype»: Alle forvaltningsobjekter skal modelleres som UML-klasser med stereotypen «DKObjekttype».

  • «DKEnumeration», «DKKodeliste»,«DKKlassifikation»: Attributter med kodede værdier skal modelleres med UML-elementer med stereotyperne «DKEnumeration», «DKKodeliste» eller «DKKlassifikation», som værdisæt - se Note om kodede værdier.

  • «DKDatatype»: Attributter, som ikke er kodede værdier og som ikke tildeles en standardiseret datatype fra ISO (se regel 5.5) skal modelleres med en datatype i samme eller en anden pakke, med stereotypen «DKDatatype», som værdisæt. Se endvidere fodnote til afsnit 2.3

  • «DKEgenskab»: Attributter og associationsender i Grunddatamodellen har stereotypen «DKEgenskab».

  • «DKDomænemodel»: “Rod”-pakken i en afleveret domænemodel markeres med «DKDomænemodel»

Grunddatasekretariatet sørger for, at en UML-profil indeholdende stereotyperne er specificeret. Se http://digitaliser.dk/group/2494445

NOTE om tagged values

UML-elementer kan indeholde ekstra attributter, kaldet tagged values. Ved at anvende tagged values på stereotyperne, kan de på en gang tilføjes alle klasser, der har stereotypen. Disse tagged values kan indeholde specifikke instrukser til det software, som skal fortolke modellen til for eksempel XML schema - se fx INSPIRE GCM afsnit 9.6.3. På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over, hvilke instrukser, der er behov for. Disse vil eventuelt kunne tilføjes senere med minimale ændringer af de godkendte modeller. Stereotyperne indeholder tagged values til dokumentation af modellens elementer. Disse dokumentations-tagged values (Definition, Note, Alternativt navn, Lovgrundlag, Eksempel) beskrives i Regel 5.9

 

NOTE om kodede værdier

Kodede værdier kan modelleres på tre måder:

«DKEnumeration», hvor værdierne findes eksplicit som en liste i modellen. Bruges typisk, hvor udfaldsrummet er velforstået, og hvor der ikke forventes ændringer hurtigere end modellens overordnede versioneringscyklus gør muligt. Eksempelvis ugedag: {mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag}

«DKKodeliste», hvor værdierne opbevares eksternt, men tilgængeligt på internettet. Se INSPIRE GCM afsnit 9.4.9, 9.5.2 samt Annex G. Dette giver mulighed for dynamisk tilpasning og udvidelse af kodelisten efter behov, samtidig med, at der er et vist mål af styring af historik og proveniens for værdierne.

«DKKlassifikation», hvor værdierne opbevares i en taksonomi - for eksempel i en klassifikationskomponent, som følger OIO-standarden for Klassifikation. Klassifikationskomponenten kan udstyre værdierne med metadata, opdaterings-metadata og dobbelthistorik. En klassifikationskomponent indgår i en fremtidig KL/KOMBIT rammearkitektur. Se afsnit 3.3.2.

For enkelte domæner gælder der regler for, hvordan eksterne data styres og håndteres - eksempelvis INSPIRE reglerne, som gælder for nogle af de geodata, som også er grunddata. Sådanne regler kan overholdes samtidig med, at modelreglerne overholdes.

Domænet skal varetage, at de eksterne data, som domænedata refererer til, er tilgængelige og af den fornødne kvalitet. Ligeledes skal domænet overholde de regler, som gælder for arkivering, og som kan tilsige at eksterne data skal kunne afleveres til arkiv sammen med domænedata.

* Modellen kan udvides med domæne-specifikke stereotyper ligesom Grunddata-stereotyperne kan extendes i domænet fx geodatas DKFeaturetype, som extender DKObjekttype