Ændringer i OIO EA metoden

Her kan du læse om ændringer i OIO EA.

Den seneste version af OIO EA er version 2.0 beta, som er implementeret i denne version af OIO arkitekturguiden. Den tidligere version 1.1 kan ind til videre ses den gamle OIO arkitekturguide, der indtil videre stadig ligger på e.oio.dk, men som senere flytter adresse til arkiv.oio.dk.

Version 2.0 rummer en række mindre justeringer for at gøre metoderammen mere tidssvarende og mere anvendelig i forhold til programmer og løsningorienterede projekter samt for at gøre den mere tilgængelig for flere målgrupper, som f.eks. projektledere, systemejere, digitaliseringsledere og it-chefer.

På denne side kan du læse om ændringer i metodens struktur i forhold til processer/aktiviteter. Læs også artiklen om ændringer i OIO EA reolen og dokumentationstyper.

Kommentarer eller ønsker til ændringer er velkomne i gruppen OIO EA Forum.

Ændringer og mapning mellem version 2.0 og 1.1

Her er en oversigt over aktiviteter i OIO EA 2.0 (beta). Tabellen viser nummer og nyt navn. Der er angivet hvilke strukturændringer der er sket og hvorfor. Sidste kolonne viser den aktivitet 8trin), som matcher indholdsmæssigt i OIO EA version 1.1.

Nr & navn i 2.0  Ændring Begrundelse Tilsvarende i 1.1
X1 Forretningsmæssige trends Uændret   X1 Forretningsmæssige trends
X2 Tekniske trends Uændret   X2 Tekniske trends
A1 Vision, mål og strategier A5 Vision, mål og strategier flyttet til A1 For at få det forretningsmæssige udgangspunkt klarere fremhævet

A5 Vision, mål og strategier

 

A2 Udfordringer A1 EA relaterede udfordringer ændret til A2 Udfordringer. A2 EA governance strategi er slået sammen med Y3 EA governance. Nyt nummer er Y3 Placering som nr A2 er for at understrege den agørende betdyning for styring af arbejde. A1 og A2 er det der skal skabe den røde tråd i arkitekturarbejdet sammen med A3 principper.

A1 EA relatertede udfordringer

A3 Principper A6 it-principper ændret til A3 Principper Navn ændret for at understrege at det ikke bare handler om it ller it-arkitektur, men også f.eks. effektivisering og genbrug. Flytte frem til A3 for at undersdtrege kobling til A1 og A2 og rolle ifht rød tråd.

A 6 It.principper

A4 Målinger Ny. Tager ledig plads fra EA governance strategi, der er slået sammen med Y3. Der er stigende fokus på gevinstrealiserng og målinger, derfor er denne aktivitet indført og lagt som A4 koblet tæt på mål, udfordringer og principper. (Del af A5 Vision, mål og sttrategier)
A5 Programmer og projekter A4 projektcharter er ændret til A4 Programmer og projekter Understreger at der er flere lag i EA arbejdet. Skal dels understøtte programtænkning dels tydeliggøre at OIO EA både kan anvendes på programniveau og i et konkret løsningsprojekt. A3 Projektcharter
A6 Metode A3 metodegrundlag er ændret til A6 Metode. Tydeliggør at der er flere lag i EA arbejdet. Skal dels understøtte programtænkning dels tydeliggøre at OIO EA både kan anvendes på programniveau og i et konkret løsningsprojekt. A3 EA-metodegrundlag
B1 Forretningsobjekter Uændret   B1 Forretningsobjekter
B2 Organisation Ændret fra Lokation/organisation til Organisation eller organisation/lokationer. Organisation som term er mere intuitiv for mange B2 Lokationer/organisation
B3 Forretningsservices/-tjenester Uændret, men langt navn er også Forretningsservices/-tjeneste. Tydeliggør at begge termer kan anvendes. B3 Forretningsservices
B4 Forretningsprocesser Omfatter nu også tidligere B6 Workflows. Uændret kort navn, men udvidet langt navn: Forretningsprocesser og arbejdsgange (worksflows). Skaber plads for ny A5 Forretningsregler. Tydeliggør sammenhængende lag i procesarbejdet.

B4 Forretningsprocesser

B6 Workflows

B5 Use cases Uændret   B5 Use cases
B6 Forretningsregler Ny. Tager ledig plads fra B6 Workflows, der er slået sammen med B4 Forretningsprocesser. Der er stigende fokus på forrentingsregler som del af forretningsmodellering i forhol til effektivisering og automatisering, hvorfor disse er givet en mere eksplicit plads. (Del af A5 Vision, mål og strategier)
C1 Informationsarkitektur Uændret   C1 Informationsarkitektur
C2 Applikationsarkitektur Uændret   C2 Applikationsarkitektur
C3 Servicearkitektur Uændret   C3 Servicearkitektur
C4 Teknologiarkitektur Uændret   C4 Teknologiarkitektur
D1 Restriktioner Uændret   D1 Restriktioner
D2 Muligheder Uændret   D2 Muligheder
D3 Gap analyse Uændret   D3 Gap analyse
E1 Migreringsstrategi Uændret   E1 Migreringsstrategi
E2 Migreringsplan Uændret   E2 Migreringsplan
E3 Konsekvensanalyse Uændret   E3 Konsekvensanalyse
Y1 Sikkerhed Ny. Tager ledig plads fra Y1 Driftsituation, der er flyttet til Y6 Synliggør sikkerhed. (Ikke selvstændig aktivitet i 1.1)
Y2 Budget og ressourcer Navn ændret fra Budget og ressourcstyring. Forenklet terminologi Y2 Budget og ressourcestyring
Y3 EA governance Uændret   Y3 EA governance
Y4 Lovmæssige bindinger Uændret   Y4 Lovmæssige bindinger
Y5 Kontrakter og aftaler Navn ændret fra Kontrakt- og aftaleforhold Forenkelt terminologi Y5 Kontrakt og aftaleforhold
Y6 Drift Nyt nummer. Rummer tidligere Y1 Driftsituation Flyttet pga indplacering af Sikkerhed. Forenkeltet terminologi. Y1 Driftssituation
Y7 Kravhåndtering Ny Indføjet for at tydeliggøre denne særlige aktivitet, som går på tværs af de andre aktiviteter. Understøtter tydeligere mapning til TOGAF (Requirement management).
 
(Ikke selvstændig aktivitet i 1.1)

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/618