Afgrænsning

Nummer:
2.5
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Modelreglerne indeholder ikke krav til en bestemt fremgangsmåde for udarbejdelse af datamodeller. Informationsmodeller, som indleveres som del af grunddatamodellen, skal overholde modelreglerne, men der er metodefrihed med hensyn til domænernes modelleringsproces.

En række tekniske specifikationer ligger uden for dette dokuments område - primært fordi de vedrører udviklingsprojekter inden for grunddataprogrammet, som endnu ikke er fuldt afklarede. Således dækker modelreglerne ikke Datafordelerens servicespecifikation, herunder dataformater og protokoller for adgang til grunddata.

NOTE:

Følgende anbefalinger, baseret på publikationer fra DANTERMcentret (www.danterm.dk/) og OIO-arbejdsmodellen, kan gives for processen bag domænemodelleringen:

Informationsmodeller kan fx udvikles “top-down” ud fra en højniveau-model som fx en

begrebsmodel, eller “bottom-up” fra en fysisk datamodel eller ved systematisk gennemgang af indholdet af det dataregister, der skal udstille data.

 

Top-down-måden indeholder følgende trin:

  1. Terminologisk begrebsmodellering

  2. Udarbejdelse af en terminologisk ontologi der indeholder oplysninger om begreber i form af karakteristiske træk og begrebsrelationer.

  3. Konceptuel datamodellering

  4. Udarbejdelse af en datamodel der afspejler typer af entiteter og deres indbyrdes relationer, og som udgør en abstrakt repræsentation af data.

  5. Logisk datamodellering

  6. Udarbejdelse af en datamodel der specificerer organiseringen af data på en måde, som afspejler den logiske struktur i et it-system.

  7. Fysisk datamodellering

  8. Udarbejdelse af en datamodel der afspejler den fysiske struktur i et it-system.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/922

Kommentarer

Modelleringsforløbets 4 trin

Hvor er det dejligt at læse at I sætter fokus på den semantiske modellering og terminologiske ontologier i modelleringsforløbet! Dog vil jeg mene at formateringen af den nummererede liste bør tilrettes således at punkt 1,3,5 og 7 fremstår som overskrifter til hhv. punkt 2, 4, 6 og 8.