Afleverede datas modeller skal relateres til Grunddatamodellen

Nummer:
IR 2
Version:
1.1.0
Ændring

Reglen er ny

Regel

Relationen (mappingen) mellem de afleverede datas model og Grunddatamodellen skal dokumenteres.

Rationale

For at data skal kunne konverteres fra det indleverede format til udstillingsformater (tjenester) er det nødvendigt, at forretningsobjekter, attributter og relationer i de afleverede datas model relateres til Grunddatamodellen - det vil sige til den udstillingsmodel som domænet har indleveret for de samme data og som vil danne udgangspunkt for udstilling på Datafordeleren

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/832

Kommentarer

Høringssvar: MBBL

Reglen åbner op for at det er Datafordeleren, der transformerer data til et givent registers udstillingsmodel. MBBL går ud fra at dette er hensigten.

Høringssvar: ATP

Ingen kommentarer