Alle modelentiteter skal modelleres med persistent, unik identifikation

Nummer:
6.1
Version:
1.0.0
Gældende
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel

Alle entiteter skal modelleres med persistent, unik identifikation.

 

Rationale

Alle data-objekter, skal have et globalt unikt id, som ikke ændres i data-objektets levetid. Det er nødvendigt at have en unik identifikation af et data-objekt på tværs af grunddatamodellen, for at sikre en fælles høj datakvalitet.

 

Ofte vil data-objektet, ud over den unikke identifikation, have en eller flere forretningsnøgler, fx har en matrikel et matrikelnummer. Men forretningsnøglerne kan ikke stå alene, da grunddatamodellen generelt skal understøtte historik, hvilket betyder, at data-objektet kan have forskellige forretningsnøgler over tid, ligesom den samme forretningsnøgle løbende kan indgå i flere forvaltningsobjekter.

 

Derfor er det essentielt, at objektets identifikation er persistent i hele data-objektets levetid.

 

Ved at lade ID være en HTTP-URI (se Implikation) bliver URI’en “opløsbar”, se

http://en.wikipedia.org/wiki/Dereferenceable_Uniform_Resource_Identifier

 

Dette giver ID’en to funktioner:

  • Global entydig identifikation af en entitet på tværs af Grunddatamodellen og på tværs af øvrige modeller.

  • Reference direkte til data-objektet, således at et givet data-objekt potentielt kan adresseres direkte - også vha. en generisk web-applikation.

Implikationer

Alle entiteter skal modelleres med attributten ‘id’

id
Betydning Unik identifikation af objektet
Værdi Objektets unikke id
Datatype Identifikation
Krav Obligatorisk

 

Datatypen Identifikation.

Datatypen er en del af Grunddatatyperne, som publiceres og vedligeholdes af Grunddatasekretaiatet; se http://digitaliser.dk/group/2494445

Attributterne i Identifikation kan kombineres til en HTTP-URI, som specificeret i IETF RFC 3986 (http-scheme). Denne vil være universelt unik, og vil være opløsbar.

En HTTP-URI kan sammensættes på følgende måde - baseret på IETF RFC 3986, afsnit 3, Syntax Components:

 

Skemaangivelse + “://” + Autoritet + “/” + Sti + “#” + Objektidentifikator

 

 

 

Indhold

Komponent

Værdi

Skemaangivelse “http”
Autoritet “data.gov.dk”
Sti Valgfri, men se nedenfor
Objektidentifikator Valgfri, men se nedenfor

 

HTTP-URI’en skal i sin helhed være universelt unik.

Dette kan opnås på en række måder:

 

 

Det er domænets ansvar, at sikre, at den samlede, identificerende HTTP-URI er universelt unik.

Det anbefales, at Objektidentifikatoren er af typen UUID (Universally Unique Identifier - IETF RFC 4122) - på den måde bliver identifikationen universelt unik uanset hvilket namespace, der anvendes - dette vil være relevant i et fremtidigt, løst koblet data-scenarie, hvorfor der også på sigt vil være behov for, at alle datakilder udstyrer data med UUID.

 

Komponenterne Skemaangivelse, Autoritet og Sti kan sammensættes til et Namespace, som lagres i den ene attribut - namespace i datatypen. Objektidentifikatoren lagres i den anden attribut, som lokalId

 

Attributter

namespace
Betydning Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik
Værdi En HTTP-URI uden Objektidentifikator (Skemaangivelse + “://” + Autoritet + “/” + Sti)
Datatype CharacterString
Krav Obligatorisk
localID
Betydning Identifikation af objektet
Værdi Objektets id
Datatype CharacterString
Krav Obligatorisk

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/828