Alle modelentiteter skal understøtte dobbelthistorik og angivelse af aktører

Nummer:
6.3
Version:
1.0.0
Udgået
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel udfaset den
20. January 2015
Regel

Der udestår en uddybende analyse af, hvordan bitemporale egenskaber og disses samspil med Status modelleres bedst muligt, så der gives den bedste ramme for rekonstruktion af data-objektets historik. Det vurderes at reglerne, som affattet i nærværende dokument, er rudimentære, men tilstrækkelige til at modellering efter dem kan påbegyndes. I en senere version af dokumentet vil reglerne blive præciseret bagudkompatibelt.

Regel

Alle modelentiteter skal modelleres med angivelse af registrering, virkning og aktør.

 

Rationale

Dobbelthistorik

På tværs af grunddata er der behov for at implementere dobbelthistorik, for at kunne understøtte et samlet krav om revisionsspor. Dataobjekter skal med andre ord kunne fremfindes i en versioneret form, hvor der er styr på, hvilken status en given version af dataobjektet havde på det tidspunkt. Formålet hermed er bl.a. at dokumentere det konkrete historiske beslutningsgrundlag i forbindelse med fx sagsbehandling.

Dobbelthistorik modelleres ved hjælp af bitemporale egenskaber. Det dobbelte består i, at to tidsaspekter “virkningstid” og “registreringstid” håndteres i sammenhæng.

 

Registreringstid:

Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres

 

Virkningstid:
Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder.

 

Aktør:

Oplysning om hvilken aktør, der er ansvarlig for datas indhold, tilfører sporbarhed i forbindelse med revision og anvendelse af data. Aktøren kan være en af en række forskellige typer, fx en organisation, et it-system, en arbejdsfunktion eller en konkret bruger.

Implikationer

Et data-objekt kan bestå af en række (1-*) versioner (ændres en enkelt attributværdi, betragtes dataobjektet som ændret og dermed versioneret). Alle versioner betragtes som dele af et “stamdataobjekt”, og har den samme Identifikation.

 

Alle versioner skal være karakteriseret ved hjælp af deres registreringstid og deres virkningstid. Begge tidsaspekter modelleres ved anvendelse af attributterne registrering og virkning, som samler information om de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med opdatering.

 

Til hver version af et dataobjekt skal der knyttes aktører i betydningen:

  • Reference til den aktør, der afstedkommer iværksættelse af virkningsperioden

  • Reference til den aktør, der har foretaget registreringen

Værdien kan være en reference til fx en organisation, et system eller en sagsbehandler se afsnit afsnit 3.3.1 og regel 5.10.

 

Alle modelentiteter skal have attributten ‘registrering’

registrering

 

Betydning

dataobjektets registrering

Værdi

Datatypen “RegistreringType”

 

Datatypen RegistreringType har følgende attributter:

 

registreringFra

 

Betydning

Tidspunktet hvor registreringen er foretaget

Værdi

Tidspunkt

Type

dateTime (ISO 8601), værdien må ikke være tom

Krav

Obligatorisk

 

registreringTil

 

Betydning

Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på dataobjektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.

Værdi

Tidspunkt

Udfaldsrum

dateTime (ISO 8601), værdien kan være tom

Krav

Obligatorisk

 

registreringsaktør

 

Betydning

Den aktør der har foretaget registreringen

Værdi

Navnet på en aktør eller en reference til en organisationsmodel (se regel 5.10)

Udfaldsrum

Domænespecifik aktør, værdien må ikke være tom

Krav

Obligatorisk

 

Alle modelentiteter skal have attributten ‘virkning’

registrering

 

Betydning

Forvaltningsobjektets virkning

Værdi

Datatypen “VirkningType”

 

Datatypen VirkningType har følgende attributter:

 

virkningFra

 

Betydning

Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjektet har virkning

Værdi

Tidspunkt

Type

dateTime (ISO 8601), værdien må ikke være tom

Krav

Obligatorisk

 

virkningTil

 

Betydning

Tidspunktet hvor forvaltningsobjektets virkning ophører

Værdi

Tidspunkt

Udfaldsrum

dateTime (ISO 8601), værdien kan være tom

Krav

Obligatorisk

 

virkningsaktør

 

Betydning

Den aktør der har afstedkommet forvaltningsobjektets virkning

Værdi

Navnet på en aktør eller en reference til en organisationsmodel (se regel 5.10).

Udfaldsrum

Domænespecifik aktør, værdien må ikke være tom

Krav

Obligatorisk

 

Grunddatasekretariatet sørger for, at der kan refereres til en UML-pakke med de elementer, som indgår i generelle egenskaber.

 
 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/826