Anvendes fællesoffentlige metoder?

Bemærkninger
  • Projektmodel: Den fællesstatslige it-projektmodel skal bruges til gennemførelse af alle statslige, herunder tværoffentlige, it-projekter. Projektmodellen kan betragtes som en profil på Prince2.
  • Udviklingsmetode: Er der taget stilling til om løsningen skal udvijkles ved hjælp af vandfaldsmetoden versus agile metoder som SCRUM eller DSDM-Atern?
  • Arkitekturmodetode: OIO EA, TOGAF eller lignende. Fællesoffentlige projekter anbefal,es at anvende OIO EA som fælles metoderamme. OIO EA kan betragtes som en dansk profil på TOGAF.
  • Rammeværk: Det anbefales at anvende strukturer og termer fra FORM, STORM og OIO EA (reol, dokumenttyper mv.)
  • Dokumentation / modellering: Er der taget stilling til anvendelse af modelleringssprogene BPMN, UML, Archimate. Bemærk særligt modelregler for grunddata.Yderligere dokumentation

Yderligere dokumentation kan også findes i dokumenterne til den fællesstatslige it-projektmodel i U5 i fasetjeklisten.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/740