Anvendes it-principper aktivt?

Bemærkninger

Følges fælles overordnede principper og formuleres der specifikke principper for løsningen?

Det er vigtigt at orientere sig i de principper der skal gælde for løsningen. Principper formuleres af forskellige aktører og dækker forskellige kontekster. Start med at tjekke organisationens egne it-principperog de tværoffentlige principper. For kommunerne gælder også rammearkitekturprincipper, for regionerne principper beskrevet i Forretningsmodel for Regionernes Sundheds-it og for staten It-Projektrådets 5 principper for statslige it-projekter.

Yderligere information kan også findes i dokumenterne til statens it-projektmodel, se især PID vejledning til afsnit 7 samt punktet 2.10 i Risikotjeklisten – Projektets tilrettelæggelse. Se også Fasetjeklisten S15.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/651