Anvendes referencearkitektur?

Bemærkninger

Har I taget bestik af relevante referencearkitekturer i forbindelse med eksempelvis kravspecificering og arkitekturstrategi?

Der findes en række referencearkitekturer, som dækker forskellige domæner.

En referencearkitektur er en velovervejet og metodisk ramme for den måde vi bygger it-løsninger på inden for et specifikt område. Ved at orientere dig i en referencearkitektur kan du nogle overordnede principper og pejlemærker for indretningen af din løsning.

Referencearkitekturer definerer som regel ikke konkrete standarder og løsninger, men kan anvendes som reference for konkrete anbefalinger og krav.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/702