Applikationsdesign

Beskrivelse

Design af en konkret applikation på et detailniveau, der specificerer funktionalitet og brugergrænseflade. Kan være en modellering eller egentlig eksekverbar kode.

Rationale

Dokumentationen anvendes til at bestemme og kvalitetssikre dataindhold, funktionalitet, interaktionsdesign og brugervenlighed på et mere eller mindre implementeringsnært niveau. I nogle sammenhænge overlades dette til leverandøren, m,en i mange tilfælde er det relevant at kundens organisation har adgang eller ejerskab til denne dokumentation.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/364