Arbejdspakke

Beskrivelse

En arbejdspakke er et sæt af oplysninger om et eller flere specialistprodukter, der skal fremstilles i projektet.

Rationale

En arbejdspakke er med til at sikre enighed mellem to eller flere parter om rammerne for det arbejde, der skal laves, herunder omfang og standarder. Arbejdspakken kan anvendes som dokumentation for modtagelse af leverancen.

Implikationer

rbejdspakken kan betragtes som en instruktion for arbejdets udførelse.

Ansvar: Det er typisk projektlederen, der er ansvarlig for udarbejdelse af arbejdspakker.

Udarbejdes i: Arbejdspakkerne udarbejdes i analysefasen og de efterfølgende faser efter behov.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/753