Applikationsarkitekt

Beskrivelse

Applikationsarkitekten er ansvarlig for design af applikationslandskab, integrationer og services i en organisation – typisk inden for et forretningsområde (fx sundhed, social eller miljø) eller et tværgående domæne (fx økonomi-, HR- eller kontorapplikationer).

Applikationsarkitekten samarbejder naturligvis tæt med alle de andre arkitektroller, men især med teknologiarkitekten for at sikre at applikationer og infrastruktur passer sammen.

Applikationsarkitekten arbejder derudover også tæt sammen med informationsarkitekten for at sikre optimal udveksling og anvendelse af informationer.

Samarbejdet med enterprise arkitekten og forretningsarkitekten vedrører de funktionelle krav til løsningen – altså hvordan forretningens og brugernes behov opfyldes bedst.

Applikationsarkitekten samarbejder også med eksterne parter om at sikre interoperabilitet og anvendelse af de relevante standarder.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af medarbejdere med titler som fx udvikler, softwareudvikler eller solutionarkitekt.

Kompetenceprofil
Gode råd

I Danmark er applikationsarkitekten ofte kendt som ”løsningsarkitekt” og ”softwarearkitekt”. I engelske EA beskrivelser betegnes applikationsarkitekten ”Application Architect”, “Software Architect”, “Data Architect”, ”Solutions Architect” og “Integration Architect”. Bemærk at OIO arkitekturmetoden har en særlig rolle der beskriver “Data Architect” – nemlig ”Informationsarkitekt”. 

Applikationsarkitekten anvender de fællesoffentlige metoder og værktøjer på digitaliser.dk og i OIO arkitekturguiden med særligt fokus på datastandarder, snitflader, web services, tekniske standarder, softwarekomponenter og fælles infrastrukturløsninger.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/139