Arkitekturreolen

OIO arkitektureolen er en struktur for de dokumentationsprodukter, der produceres og anvendes i digitaliseringsarbejdet. 

Dette er en introduktion til OIO arkitekturreolen.

Klik her, hvis du vil se en reol med de dokumenter, der indgår i OIO EA metoderammen. Du kan også klikke dig frem til dokumentenre ved at klikke på nedenstående tegning.

OIO arkitekturreolen

Grundsstrukturen

Fra venstre til højre sker der en klassificering af arkitektur-produkter fra det strategiske hen imod det mere teknologi-orienterede. Fra top til bund sker der en ændring af ejerskabet i en organisation.

Leverancer fra et enterprise arkitektur projekt fordeler sig normalt således:

  • På det konceptuelle niveau er ejerskabet normalt forankret hos topledelsen i organisationen. Dokumenterne på dette niveau beskriver overordnede, strategiske beslutninger.
  • På det logiske niveau er ejerskabet forankret hos de ansvarlige for den daglige ledelse i organisationen. Dokumenterne på dette niveau beskriver de generelle design man opererer ud fra.
  • På det fysiske niveau er ejerskabet forankret hos de operationelt ansvarlige i organisationen, og herunder hos de leverandører man benytter til at levere løsninger.

Desuden er der nederst placeret en en særlig sektion, som er helliget dokumentation af styringsrammerne, der går på tværs af de andre hylder. 

Hylderne

Hver hylde har et navn.  OIO dokumentationstyperne udgør en slags ekstra niveau på arkitekturreolens hylder og kan således anvendes som termer til en mere præcis opmærkning end hyldeoverskrifterne. Du kan se en liste med dokumentationstyperne struktureret efter reolens hylder eller en reol fyldt med dokumentationstyperne.

Sammenhængende struktur

OIO arkitekturreolen er som en siamesisk tvilling til OIO arkitekturmetoden. De dokumenter der produceres og anvendes i metoden gemmes og hentes i reolen. 

Dokumenter og aktiviteter er bundet sammen via en nummerbaseret systematisk, som du kan anvende som hjælp. Hver dokumentationstype er defineret som output af én aktivitet i metoden og placeres på én bestemt hylde i reolen. I realiteten er tingene måske ikke så præcise og firkantede, men her kan det være en hjælp til at styre og finde rundt. Her i guiden relaterer vi indhold via disse fast definerede relationer.

OIO vs Zachmann reolen

OIO EA reolen er inspireret af den originale Zachman reol. Der er dog et par forskelle. Først og fremmest er OIO EA reolen simplere og mere fokuseret på kernen i EA – navnlig er Zachman’s ”People” og ”Time” søjler neddroslede. OIO EA reolen er til gengæld beriget med en række styringsrelaterede produkter, der tjener til at styre udvikling, vedligehold og anvendelse af en enterprise arkitektur.

Benyt reolen pragmatisk

OIO EA metode leverancer - OIO arkittekturdokumentationstyperne - er skruet således sammen, at de rimelig klart hører til i én bestemt placering (hylde) i OIO EA reolen.

Desværre er projektvirkeligheden sjældent så velordnet som et klassifikationssystem. Bemærk derfor, at et konkret dokument sagtens kan have indhold, der hører til på flere forskellige hylder, fx et PID, en kravspecifikation eller en kontrakt. Der kan også være indhold, der falder udenfor OIO EA reolen, f.eks. meget udviklingsnær eller driftsnær dokumentation. Eller helt andre typer dokumentation, der eksempelvis er relevant for forretningen, men som ikke er specificeret i OIO EA.

Bemærk ligeledes, at leverancer indenfor én dokumenttype i praksis kan variere meget i detaljeringsgrad. For eksempel er leverancen ”Applikationskatalog (C2.1)” placeret på det logiske niveau, da det normalt er det niveau applikationer beskrives på. Men ét applikationskatalog kan være meget overordnet, et andet meget detaljeret. Et ”to-be” applikationskatalog vil ofte kun beskrive fremtidige applikationer på et niveau, der er tæt på at være konceptuelt, uden at nævne de konkrete applikationer, da de jo ikke er valgt endnu. Derimod kan et ”as-is” applikationskatalog være meget detaljeret, da de nuværende applikationer jo kendes, og således vil beskrivelsen kunne være tættere på det fysiske niveau.

Reolen i fysisk form

Arkitekturreolen kan sammmelignes med en velordnet bogreol - den giver systematik og overblik over dokumentationen.

Ofte er en arkitekturreol blot en abstrakt ramme, der anvendes til at opmærke dokumenter eller strukturere indholdet i dokumenter. I praksis kan de være lagret forskellige steder og på forskellig vis. 

Andre gange er den bygget ind i et it-system, fx i et EA-værktøj eller på et netsted, som her. Det kan således fungere som et egentligt bibliotek (repositorie/register), hvor der er ét samlet overblik. Her er nogle dokumenter måske placeret i samme database (repositorie-funktionen), men der blot linkes til andre (register-funktionen). Den mest avancerede for er et egentlig EA-værktøj, som samtidig understøtter modellering. 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/380