Attributter og relationer skal modelleres fyldestgørende

Nummer:
5.4
Version:
1.1.0
Høringsversion
Ændring

Reglen ændres til også at omhandle attributter - disse regler hentes fra Bilag 3 og er altså ikke ny Δ-tekst Sætninger vedr attributter tilføjet i Regel, Rationale og Implikationer; fjernet fra Bilag 3

Ændringsargumentation

Konsekvens af ændringer i regel 5.9 Datamodellen skal dokumenteres, Bilag 3 Det giver mere mening at kræve fuld modellering af attributter i selve reglerne end at gøre det i et bilag, som handler om dokumentation Ingen konsekvens - reglerne er ikke ny, bare flyttet.

Regel

Attributter og relationer mellem UML-elementer skal modelleres fyldestgørende - dvs. med multiplicitet samt henholdsvis datatype og retning og roller.

Rationale

For at modellen skal være entydig samt danne basis for semantisk forståelse af data, er det nødvendigt, at attributterne og relationerne er beskrevet grundigt.

Implikationer

Attributter skal modelleres med en eksplicit type - se regel 5.5 Standardiserede datatyper skal genbruges - samt med multiplicitet dvs. antalsregler for, hvor mange værdier attributten kan rumme på en enkelt instans af klassen. Relationer (andre end generalisering/specialisering) mellem UML-elementer (associationer, kompositioner, aggregeringer) skal modelleres med navn, læseretning, navigabilitet, navngiven rolle/relations-ende samt multiplicitet (multiplicitet skal ikke angives for generalisering/specialisering). Se endvidere fodnote til afsnit 2.3

Eksempler

På figuren ses hvordan roller, læseretning, navigabilitet og multiplicitet udtrykker en kompleks association mellem to dataobjekter, som ellers ikke vil kunne kommunikeres i regi af modellen.

 

 

Figur 6 - Virksomhed i rollen som Ejer anvender Bygning som Lager. En virksomhed kan være alt fra lagerløs til lagermonopol (multilagered) - en Bygning kan kun have én ejer.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/816

Kommentarer

Høringssvar, ATP og MBBL:

Ingen kommentarer