Attributter og relationer skal modelleres fyldestgørende

Nummer:
5.4
Version:
1.1.0
Release Candidate
Regel

Attributter og relationer mellem UML-elementer skal modelleres fyldestgørende - dvs. med attributter modelleres med multiplicitet og datatype, relationer modelleres med multiblicitet, retning og roller.

Rationale

For at modellen skal være entydig samt danne basis for semantisk forståelse af data, er det nødvendigt, at attributterne og relationerne er beskrevet grundigt.

Implikationer

Attributter skal modelleres med en eksplicit type - se regel 5.5 Standardiserede datatyper skal genbruges - samt med multiplicitet dvs. antalsregler for, hvor mange værdier attributten kan rumme på en enkelt instans af klassen. Relationer (andre end generalisering/specialisering) mellem UML-elementer (associationer, kompositioner, aggregeringer) skal modelleres med navn, læseretning, navigabilitet, navngiven rolle/relations-ende samt multiplicitet (multiplicitet skal ikke angives for generalisering/specialisering). Se endvidere fodnote til afsnit 2.3

 

Attributter skal modelleres med en eksplicit type - se regel 5.5 Standardiserede datatyper skal genbruges - samt med multiplicitet dvs. antalsregler for, hvor mange værdier attributten kan rumme på en enkelt instans af klassen. Relationer (andre end generalisering/specialisering) mellem UML-elementer (dvs. associationer, kompositioner, aggregeringer) skal modelleres med navn, læseretning, navigabilitet, navngiven rolle/relations-ende samt multiplicitet. Se endvidere fodnote til afsnit 2.3

Eksempler

På figuren ses hvordan roller, læseretning, navigabilitet og multiplicitet udtrykker en kompleks association mellem to dataobjekter, som ellers ikke vil kunne kommunikeres i regi af modellen.

 

 

Figur 6 - Virksomhed i rollen som Ejer anvender Bygning som Lager. En virksomhed kan være alt fra lagerløs til lagermonopol (multilagered) - en Bygning kan kun have én ejer.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/853