Ballerup Kommune bruger FORM og STORM som strategiske værktøjer

Hvad var udfordringen?

Ballerup Kommune vil øge effektiviteten og udnytte ressourcerne bedre samtidig med at de kan forbedre opgavevaretagelsen ved at tænke mere på tværs og i synergi. Udfordringen var at få et overblik over det store kompleks af opgaver og it-systemer.

Hvad har det gjort?

Ballerup kommune har brugt de fællesoffentlige referencemodeller som strategisk værktøj til at skabe overblik over kommunes it-kompleks. I dialog med kommunens politikere, systemejere og fagpersoner er specielt FORM blevet brugt til at skabe en bedre forståelse af hvad kommunes opgaver omfatter, hvorledes de udføres og på hvilken måde de bedst kan støttes med it-værktøjer.

Hvad er gevinsten?

Ved at fokusere på forretningsarkitekturen via FORM og de tekniske integrationer på tværs af kommunens it-systemer som beskrevet i STORM, har kommunen etableret en referencearkitektur. Overblikket i referencearkitekturen giver Ballerup kommune mulighed for at finde tværgående sammenhænge og synergier, så kvalitet og effektivitet i den digitale forvaltning kan optimeres.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/329