Beskedfordeler/Beskeddrevet arkitektur

Nummer:
3.3.3
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Formålet med beskedfordeling (se http://en.wikipedia.org/wiki/Event-driven_architecture) er, at kæde administrative processer sammen på tværs af myndigheder. Når en administrativ forretningshændelse resulterer i en datahændelse, vil hændelsen ofte udløse en række andre administrative processer - typisk hos en anden myndighed. Relevante myndigheder skal derfor adviseres om datahændelsen ændringen i dataobjektet.

 

Beskeddrevet arkitektur handler om, at det skal være muligt for et brugersystem at abonnere på datahændelser - i form af en besked. Formålet er, at modtageren af beskeden, fx et IT-system eller en sagsbehandler kan reagere på beskeden og igangsætte administrative processer som følge heraf. Fx kan en ændring i en persons adresse udløse en ændret ydelse (Effektiv Sagsbehandling og Kontrol (ESK) forudsætter en helt automatiseret løbende sagsbehandling, hvor en systemgenereret besked udløser en automatisk genberegning af fx en ydelse). Dette forudsætter, at beskeder om ændringer i data kan distribueres på en meningsfuld måde, hvor det er muligt at opsætte filtre (abonnementer), som kan fordele beskeder til de relevante modtagere.

 

Indeholder beskeden kun oplysning om selve datahændelsen, vil modtageren selv skulle analysere sig frem til, i hvilket omfang hændelsen har relevans for modtagerens forretning. Ved en ændring af en persons adresse, er en sagsbehandler fx nødt til at vide, om ændringen skyldes, at personen faktisk er flyttet, eller der blot er tale om at vejen har fået nyt navn. Langt større kvalitet opnås derfor, hvis beskeden indeholder informationer om den forretningshændelse (i virkeligheden), som udløste ændringen samt om det forretningsområde og den forretningsproces, som har været involveret i ændringen i data. Derved kan beskeden fordeles til den relevante anvender og indgå i en relevant proces i modtagerorganisationen. Automatiseret beskedfordeling kan derfor forudsætte, at disse informationer er til stede i den rigtige form, således, at de kan understøtte distributionen af beskeder.

 

Antagelser:

  • Det antages, at datahændelser i grunddata skal afføde hændelsesbeskeder, som skal distribueres af Datafordeleren

  • Det antages, at disse beskeder skal tilflyde den fælleskommunale rammearkitektur/serviceplatform

  • Der gøres ingen antagelser om den infrastruktur, som skal udsende og modtage beskeder, hvorfor der ikke i dette dokument er yderligere behandling af teknisk protokol eller aftalegrundlaget for beskedfordeling.

Derfor opsætter regel 6.4 en række forslag til, hvordan datamodellen kan understøtte systematisering og udstilling af egenskaber ved datahændelsen (forretningshændelse, -område og -proces) som kan understøtte automatiseret beskedfordeling.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/928