Cloud computing

Her kan du finde vejledning om cloud computing, specielt i forhold til sikkerhed og jura.

  • Juridiske rammer - Vejledning i tre dele: Første del omhandler Persondataloven samt den tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse, som sætter grænser for, hvilke oplysninger der frit kan overdrages til en leverandør i forbindelse med en cloudløsning. Anden del behandler anden relevant lovgivning, herunder Bogføringsloven og Regnskabsloven, der kræver, at regnskabsmateriale opbevares i Danmark, hvorfor det som udgangspunkt ikke er tilladt at opbevare regnskabsmateriale på en server, der fysisk er placeret uden for Danmark. 3) Tredje del af vejledningen giver en enkel oversigt over en række af de kontraktuelle forhold, der kan være relevante at regulere i den konkrete kontrakt med en cloudleverandør.
  • Cloud audit og assurance initiativer - Rapport der belyser mulighederne for adgang til sikkerhedsdokumentation i forskellige cloudløsninger. Med denne rapport i hånden kan kunden bedre vurdere, hvorvidt en cloudleverandør tilbyder tilstrækkelige revisionsmuligheder og sikkerhedsinformation til at opfylde kundens risikovurdering og eventuelle lovkrav.
  • Sikkerhedsmodeller - Diskussionspapir om nye digitale sikkerhedsmodeller tages der en første diskussion af, hvordan man kan udforme en sikkerhedsmodel med stærk privatlivsbeskyttelse samt muligheden for at rykke data ud i skyen. ­Med de nye teknologier åbnes der op for helt nye tjenester og løsninger, som ikke har været mulige tidligere.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/733