Data og begreber

Indholdet under dette menupunkt er lukket ned.

Fremover kan du læse om de fælles rammer for den fællesoffenlige digitale arkitektur på hjemmesiden for FDA.

 

I denne sektion kan du få overblik over hvordan der arbejdes med data og fælles sprog.

NB Høring af modelregler sommeren 2014.

I denne sektion kan du bl.a. læse om

  • Grunddata - Grunddatainitiativet er det største datainitiativ i Danmarkshistorien og det vil stille masser af værdifulde data til rådighed for myndigheder og private. Som led i initiativet udvikles der et sæt fælles modelregler for grunddata. Desuden udvikles en fælles sikkerhedsmodel for grunddata.
  • Åbne data - Som led arbejdet for vækst og med reference til det internationale initiativ "Open Government Partnership" og PSI-loven om offentlige data er der etableret en række aktiviteter, der skal åbne adgangen til offentlige data for den private sektor.
  • Linked Data - Linked Data er en række principper, der baseres på anvendelse af internetteknologier, og som muliggør entydig semantisk beskrivelse af data. Linked data understøtter både søgning efter og sammensætning af data på tværs af organisationers forskellige it-systemer og datamodeller.
  • OIOXML - OIOXML er dels et sæt retningslinjer for udarbejdelse af XML-schemaer dels en række konkrete schemaer, som er tilgænglige for anvendelse i XML kataloget på digitaliser.dk.

Læs også om

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/646