Åbne data

Offentlige data rummer et stort potentiale for effektivisering, innovation og vækst gennem genbrug.

OGP

Danmark har i lighed med mere end 60 andre lande tilsluttet sig det internationale initiativ og udarbejdet en national handlingsplan for "Open Government Partnership" (OGP).

Målet er at initiere vækst i samfundet, som bl.a. kan skabes ved nye innovative løsninger på markedet. Regeringen har derfor taget en række initiativer til at indsamle, kvalitetssikre og opgradere data for at gøre dem tilgængelige for det private. Når offentlige data gøres tilgængelige, får virksomheder og iværksættere mulighed for at afprøve nye ideer uden først at skulle investere i de data, der er nødvendige for at skabe deres produkt.

ODIS

Gruppen 'Offentlige Data I Spil - initiativet' er for alle, som interesserer sig for anvendelse af offentlige data i den private sektor og for nye måder at arbejde med og præsentere data.

Med fremkomsten af web. 2.0 og det sociale internet er der opstået nye markeder for digitalt indhold og nye måder at skabe digitale løsninger på, hvor borgere og forbrugerne i langt højere grad inddrages og deltager i udviklingsprocessen eller selv skaber løsninger.

PSI-loven

Den offentlige sektor indsamler, producerer, reproducerer og formidler mange informationer med henblik på at varetage sine offentlige opgaver.

PSI-loven regulerer videreanvendelsen af disse informationer.

Datakatalog

For med tiden at skabe et samlet overblik over de tilgængelige offentlige data er der derfor etableret et offentligt datakatalog, som beskriver og henviser til individuelle datakilder hos de respektive offentlige myndigheder og institutioner. Alle kan frit tilføje datakilder til datakataloget, som findes på data.digitaliser.dk. Der er desuden udviklet en åben, offentlig standardlicens med fælles, gennemsigtige og letforståelige vilkår, som sikrer en ubegrænset brugsret for alle, og som kan benyttes til alle åbne, offentlige data.

 

Omkostninger vs værdi ved publicering til genbrug

Nedenstående figur viser en simpel model over forskellige typer af data. Måden at stille data til rådighed på skal hænge sammen med værdigen ved genbrug.

  • Ustrukturerede data kan publiceres med få anstrengelser. Et eksempel er at publicere en fil med data. Et andet er at skrive at alt indhold på en hjemmeside må genbruges.
  • Strukturerede data koster typisk lidt mere arbejde at udvikle. Skal de udstilles struktureret kan det fx ske via en REST baseret web service. Et andet eksempel er at bruge Linked Data principper, hvor man beriger data med den sematiske betydning.
  • Grunddata er autoritative offentlige data med stort genbrugspotentiale. Grunddata skal fremadrettet publiceres via den tværoffentlige datafordeler og overholde de fælles modelregler for grunddata. Det øger kvaliteten, men også omkostningerne.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/836