Data som afleveres til Dataforedeleren skal dokumenteres

Nummer:
IR 1
Version:
1.1.0
Ændring

Reglen er ny

Regel

Data som afleveres til Dataforedeleren skal dokumenteres, så det er muligt at anvende de afleverede data. Dokumentationen skal specificere de afleverede datas model og relatere data-elementer til model-elementer

Rationale

For at det er muligt at anvende de afleverede data i datafordeleren må der forefindes dokumentation som udgangspunkt for forståelse og konvertering af data til udstillings- og tjeneste-formål.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/831

Kommentarer

Høringssvar: MBBL

Bør denne regel ikke henvise til ”5.9: Datamodellen skal dokumenteres”? – eller er der tale om en anden form for dokumentation?

Høringssvar: ATP

Ingen kommentarer