Datafordeleren

Nummer:
3.2
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Der etableres i regi af grunddataprogrammet en datafordeler, som effektivt og sikkert skal distribuere data fra grunddataregistrene, læs mere her [Datafordeler]. Data, som tilgås via Datafordeleren er også de data, som modelleres i grunddatamodellen. Da Datafordeleren endnu ikke er etableret, betyder det for modelleringsarbejdet, at der ikke kan opsættes regler for modelleringen, som direkte sigter til at understøtte en specifik servicesnitflade på Datafordeleren. Derimod må dette dokument basere sig på antagelser om, hvordan grunddatamodellen bedst understøtter dataadgang på Datafordeleren.

Antagelser:

  • Det antages, at Datafordeleren på et tidspunkt vil kunne indgå i en modeldrevet arkitektur, hvor specifikationen af data håndteres i regi af modellen af data frem for i dokumentation, som er adskilt fra data.

  • Det antages, at Datafordeleren vil kunne understøtte distribution af hændelsesbeskeder - at den vil udsende beskeder om datahændelser til en fremtidig beskeddrevet arkitektur EDA.

 

Derfor indeholder dokumentet regler, som skal gøre det nemmere at konvertere de udviklede UML-modeller til andre typer datamodellering. I første runde sigtes der til, at gøre det muligt, at autogenerere XML Schema på baggrund af UML-modellen. På den måde kan det på sigt gøres muligt, at udvikle grænseflader, hvor databrugere selv sammensætter udtræk og datasnitflader på baggrund af modellen.
 

Autokonvertering af UML-modeller til XML Schema foregår for eksempel i øjeblikket i regi af INSPIRE.
Samtidig vil det være muligt, at omtolke UML-modellen til RDF. RDF-modellen kan danne udgangspunkt for en række forskellig repræsentationer af data, ligesom den kan bruges ved udstilling af grunddata i en Linked Data/Semantic Web sammenhæng.

 

Yderligere indeholder dokumentet regler, som skal sikre, at data, der er nødvendige for at danne hændelsesbeskeder, er tilstede i grunddata.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/924