Digitalisér.dk

Digitaliser.dk er én indgang til digitalisering af Danmark. Her samles centrale ressourcer, anbefalinger og vejledninger om digitalisering, formidling, it-udvikling, arkitektur, standarder, software og datakilder.

Digitaliser.dk er samtidig en social netværksplatform, hvor man kan skabe relationer, netværke, debattere og videndele.

Projektbeskrivelse - kort

Projektet er overgået til drift.

Rationale

Formålet med løsningen er at styrke samarbejdet om at digitalisere Danmark mellem offentlige og private parter.

Løsningen giver mulighed for at samle forskellige interessenter til et projekt, en løsning eller bare et emne i en gruppe.

  • Det bliver nemmere at kommunikere og samarbejde samlet.
  • Det bliver lettere for projektdeltagerne at få overblik over projektets ressourcer.
  • Det bliver lettere at finde relateret indhold til projektet i de hundredevis af grupper der er på digitaliser.
Funktionalitet

På digitaliser kan brugerne:

  • Oprette og tilmelde sig grupper (Grupper er hjem for alt indhold på Digitaliser)
  • Hente, læse og uploade ressourcer (Ressourcer kan være vejledninger, tekniske specifikationer eller software og standarder)
  • Debattere og kommentere indhold
  • Oprette og tilmelde sig begivenheder vedr. digitalisering af Danmark.

Læs mere om brugen af digitaliser.dk.

Tilslutningskrav

Det er gratis og åbent at anvende digitaliser.dk.

Afhængighed af platform

Komponentens frontend kører på Windows Server. Backend kører på Linux server.

Derudover er der ingen platformsafhængighed.

Krav til tekniske standarder

Løsningen har et åbent REST api.

API'et udstiller både læsning- og skrivningsfunktionalitet. Dataene er repræsenteret som XML, der er beskrevet i XML skemaer (se links i tabellen).

API'et følger den samme rettighedsmodel som digitaliser.dk. For at tilgå REST API'et som autentificeret bruger, kan du bruge HTTP Basic Auth over HTTPS.

Afhængighed af andre løsninger

Løsningen anvender, men er ikke afhængig af NemID.

Arkitekturtegninger-billeder
Arkitekturtegning-filer

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/774