Dokumentation

Del siden

Her finder du information om de typer af dokumentation, som kan produceres og anvendes i forbindelse med arkitekturarbejdet i et digitaliseringsprojekt. 

Du finder information om de enkelte dokumenttyper via reolen, hvor du kan klikke og scrolle dig frem. Alternativ kan du gå til en af de tre listeoversigter: 1) Metodeprocessens struktur, 2) Arkitekturreolen struktur, 3) Projektmodellens fasestruktur Hvis du vil vide mere om dokumentationstyperne og hvordan du kan anvende dem, kan du læse mere her

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/638

Mål og strategi

Vision, mål og strategier
Metrikker, KPIer
SWOT, business drivers, 5 forces
Målbillede
Gevinstrealiseringsrapport

Principper

(It-)principper

Forretningsregler

Forretningsregler

Forretningsstruktur

Lokationsmodel
Organisationsmodel
Aktørmodel
Forretningsservices (tjenester)
Forretningsservices-Lokationer map
Forretningsservices-Organisation map

Processer

Procesmodel
Proces-evaluering
Proces-Forretningsobjekt map
Proces-Lokationer map
Proces-Organisation map

Workflow

Workflows (arbejdsgange)
Forretningsregler tilknyttet workflows

Forretningsobjekter

Forretningsobjekters relationer
Forretningsobjekter
Forretningsspørgsmål

Logiske datamodeller

Logisk datamodel
Data Distribution
Databasekatalog

Fysiske datamodeller

Fysisk datamodel

Applikationsstrategi

Applikationsinfrastruktur mønstre
Integrationstrategi og -mønstre

Applikationsstruktur

Applikationskatalog
Applikation-Information map
Applikation-Proces map
Integrationskatalog
Applikation-Integration views
Use cases
Serviceoversigt

Applikationsdesign og kode

Komponentopdelt applikationslandskab
(Web)service-forretningsservice map
Applikationsdesign

Teknologistrategi

Teknologi referencemodel

Teknologistruktur

Løsningsbyggeblokke / byggeklodser
System topologier
Udvidede system topologier

Teknologikatalog

Teknologikatalog

Trends og projektgrundlag

Interessentanalyse
Forretningsmæssige trends
Tekniske trends
Udfordringer
Metode (tilpasset)
Projektgrundlag
Business case
Projektaflutningsrapport
Projektinitieringsdokument (PID)
Produktbaseret planlægning
Produktbeskrivelse
Arbejdspakke

Gap og forandring

Restriktioner
Risikoanalyse
Muligheder
Gap analyse
Migreringsstrategi
Migreringsplan
Konsekvensanalyse

Sikkerhed

Sikkerhedsstrategi
Sikkerhedsaktiviteter
Sikkerhedskontroller

EA governance

EA governance strategi
EA governance beskrivelse

Kontrakter, budgetter, drift

Driftsdokumentation
Driftsoperation
Budget og ressourcer
Lovgivning / bindinger
Kontraktforhold
Kravspecifikation
Kravbibliotek
Ændringsanmodning