Fysisk datamodel

Beskrivelse

Den fysiske datamodel er dokumentation af helt konkrete valg af hvordan datastruktureres i en løsning, herunder data til udveksling på tværs af systemer. Omfatter datastandarder for de enkelte logiske objekter og OIO XML. 

Rationale

Den fysiske datamodel er afgørende for it-systerms funktionalitet, herunder mulighederne for at udveksle og genbruge data på tværs af systemer og komponenter såvel internt som eksternt.

Implikationer

Det er vigtigt at overveje niveauet for datastandardisering, hvor der ikke allerede er definerede OIOXML skemaer, der kan anvendes.

Ikke mindst bør man specificere hvilke OIO datastandarder, der skal overholdes – herunder referere de helt konkrete OIOXML skemaer, der allerede findes i XML-kataloget, og specificere hvilke nye der bør udvikles. Vær særligt opmærksom på kerne- og domæneskemaer. 

Vær også opmærksom på de skemaer, der udvikles i forbindelse med grunddatainitiativet.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/262

Kommentarer

Frasortering af standarder?

Som jeg læser dette afsnit, så knytter dette sig MEGET tæt til brugen af netop OIO XML? Men OIO EA som metode/redskab bør vel hæve sig over dette?