Om dokumentationstyperne

Ethvert it- eller digitaliseringsprojekt skal i sin levetid producere en lang række dokumenter. Disse dokumenter vedrører forskellige forhold - nogle er til styring af projektprocessen og andre til konkretisering af det faglige indhold i projektet. I denne sektion kan du læse om OIO EA dokumentationstyperne af dokumention.

Dokumentationstyperne udgør sammen med OIO arkitekturreolen en central del af OIO dokumentationsramme, der desuden består af OIO metamodellen, forretningsreferencereferencemodellen FORM og teknisk og (it-)servicereferencemodellen STORM. Læs om reolen og dokumentationsrammen her.

Det får du

 • En oversigt over cirka 70 dokumentationstyper
 • Hver dokumentationstype er kort beskrevet - nogle med rationale, udfordringer, eksempler og skabeloner.
 • For hver dokumentationstyper er angivet placering i OIO arkitekturreolen.
 • Hver dokumentationstype er beskrevet kort og relateret til trin i  OIO EA metoden og de arkitektroller, der udarbejder dokumentationen.
 • Hvor det er relevant er udvalgte dokumentationstyper relateret til Statens it-projektmodel med angivelse af modsvarende typenavne.
 • Tilsvarende er udvalgte dokumentationstyper relateret til den internationale dokumentationsstandard Archimate med angivelse af modsvarende typenavne.
 • Hvor det er relevant peger vi på værktøjer til udforming af dokumentationstyperne - typisk modelleringsstandarder.
 • Hvor det er relevant er der links til uddybende information.
Sådan kan du bruge det
 • Du kan bruge oversigten til at planlægge hvilke typer af dokumentation, der skal udarbejdes og anvendes i dit projekt / organisation.
 • Du kan tage afsæt i beskrivlese, eksempler og skabeloner, når du skal lave din egen dokumentation. Bemærk særligt referencer til Statens it-projektmodel og Archimate.
 • Du kan bruge dokumentationstyperne til opmærkning af et konkret dokument. Dermed kan du skabe en relation til hvilke dele af reolen et givent dokument dækker. Bemærk at sådanne placeringer i praksis aldrig er helt entydige, og at de fleste dokumenter kan placeres på mere end én hylde - eller få mere end ét klassifikationsmærke

Udvalgt dokumentation, men ikke udtømmende

OIO EA metoden foreslår i de enkelte trin nogle leverancer. Det er bestemt ikke en udtømmende liste over hvad man kunne producere i de enkelte trin – kun de mest anvendte leverancetyper. Mange konkrete dokumenter, som fx et PID, en kravspecifikatione lelr en kontrakt indeholder ofte mange af de definerede leverancer samlet i ét dokument.

OIO EA definerer en række dokumentationstyper. Det er ikke en udtømmende eller normativ liste. Brug disse beskrivelser som inspirationsmateriale og tjeklister, men ikke som forpligtigende opskrifter.

Dokumentationstyper vs dokumenter

Nogle dokumentationstyperne kan indgå i et eller flere konkrete (projekt)dokumenter som f.eks. Projektinitieringsdokument (PID), Kravspecifikation, Udbudsmateriale, Kontrakt, Løsningsdokumentation (ved aflevering).

Andre dokumentationstyper er ofte en ramme om en masse dokumenter, fx et applikationskatalog eller et kravbeibliotek. 

Konkrete dokumenter kan omhandle samme emner med forskellig detaljeringsgrad - typisk afhængigt af fase, målgruppe og anvendelsesformål.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/156