Komponentopdelt applikationslandskab

Beskrivelse

Dokumentation af applikationskomponenter, der identificerer services, der er implementeret flere steder, med henblik på at de kan implementeres kun ét sted.

Rationale

Komponentlandskabet viser løsningsernes komponenter, deres services og hvordan de kan bruges, og kan samtidig hjælpe til at identificere nye komponenter, der kan gøres til services. Det er således et vigtigt overblik i forhold til genbrug af data, funktionalitet og komponenter.

Implikationer

Det kan være en nuværende komponentopdeling, og en planlagt fremtidig.

Komponentopdeling svarer i virkeligheden til kerneservices på samme måde som kernekomponenter i OIOXML verdenen – dvs. de services/komponenter, der er mest centrale og genbrugelige.

Eksempler

Se dokumentationen af Digitaliseringstyrelsen fællesoffenlige infrastrukturløsninger her. Perspektivet i disse overblik er eksterne med henblik på brug af services eller genbrug af komponenter.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/272