Serviceoversigt

Beskrivelse

Dokumentation af hvilke services der udbydes for nuværende, og hvilke der skal udbydes fremover (typisk som webservices).

Rationale

Services skal være vebeskrevet både forretningsmæssigt og teknisk. En serviceoversigt eller et servicekatalog giver interne og eksterne aktører overblik over tilgængelige services.

Implikationer

Services kan både beskrives for forretningslaget (forretningsansvarlige, projektledere, forretningsarkitekter) og for teknologilaget (løsningsarkitekter og udviklere)

Servicebeskrivelsen kan med fordel have to dele:

1) En teknologi-uafhængig del, hvor servicen beskrives ud fra hvad den gør. Hvor der er tale om data, bør der være en semantisk beskrivelse. Dette kan også omfatte teknologi-uafhængige dele af en SLA (service level agreement).

2) En teknologi-afhængig del, hvor der findes detaljer om hvordan servicen er/bør blive implementeret. Dette kan omfatte integrationsmønstre, samt de teknologi-afhængige dele af en SLA (service level agreement).

Eksempler

Skat: Serviceoversigt / katalog (eIndkomst)

Retsinformation: Web service beskrivelse (Lex dania dokumenter)

Moderniseringsstyrelsen: Web service beskrivelse (SLS-Person)

Her er desuden et tænkt eksempel på en oversigt over en enkelt service (i dette tilfælde primært til internt brug):

TEKNISK SERVICE

HENT_BORGERSTAMDATA

REFERENCE TIL:

 Beskrivelse

Henter borgerens stamdata i kunderegisteret. I samme søgning afgøres det, om kunden forefindes i GLR. Hvis CVR-nr. ikke findes, retuneres en tom værdi.

Hvis en dato specificeres, hentes de stamdata der var gyldige på datoen.

Hvis ingen dato specificeres, hentes aktuelle stamdata.

 

 Input

KundeNøgle

Dato (Date)

B1. Forretningsobjekter

 Output

KundeStamdata

 

 Fejl

UkendtKunde

UgyldigDato

 

 Teknisk SLA

Svar tid på maksimum 2 sekunder.

Systemoppetid 99% i intervallet 6:00-22:00

Systemlukning for vedligeholdelse kan ske i intervallet 22:00-6:00, men højest 10 timer om måneden.

 

Noter

Noter 

 

 Use case reference

UC 2.05 Opret autorisation

UC 2.07 Anmod om autorisation

UC 5.03 Identificer kunde

UC 5.07 Opret CVR-kunde

UC 5.08 Opret CPR-kunde

UC 5.15 Behandl anmodning om oprettelse som kunde

UC 9.80 Manuel godkendelse af ansøgning

B5. Use cases 

Service reference

Borger-stamdata

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/271