Use cases

Beskrivelse

Dokumentation af Use Cases, der specificerer hvilke opgaver som aktører – mennesker og systemer i samspil – skal kunne løse. Selve ordet kan oversættes til anvendelsessituation eller anvendelsestilfælde.

Use Casene beskriver hvad der løses - ikke i nogen videre detalje hvordan dette foregår.
Rationale

Usecases skal anvendes til at få overblik over funktionaliteten og de mest almindelige brugssituationer. I nogle sammenhænge skal de også anvendes til at kunne gennemføre en logisk test. 

I systemudvikling er en use case eller brugsmønster en teknik til at afdække krav. Det kan enten være krav til et nyt system eller krav til ændring af et eksisterende system. 

Implikationer

Hver use case indeholder et eller flere scenarier der viser hvordan systemet skal interagere med en bruger eller et andet system for at løse en specifik opgave som systemet skal kunne. En use case skal typisk ikke indeholde teknisk jargon og skal helst skrives i et sprog som kan forstås af systemets slutbrugere.

En usecase beskriver en forventet adfærd hos aktørerne. Den repræsenterer en brugssituation. Den er en vigtig kilde til at kommunikere hvad et system skal kunne i samspil med andre systemer. Det er med usecases, man kan afprøve om forretningstjenesterne leverer, det de skal - de rigtige processer og de rigtige forretningsobjekter.

Usecasen skal redegøre for sammenhængen mellem interfaces - ikke hvad der foregår bagved.

En Use Case består typisk af en beskrivelse af:

  • Aktører – hvem løser opgaven? Både mennesker og systemer kan være aktører.
  • Præ-konditioner – hvad skal foreligge før opgaven kan løses? Der kan beskrives ”triggers”, altså hændelser eller begivenheder, der udløser en reaktion, der gør at Use Casen bliver aktuel at få udført.
  • Post-konditioner – hvad skal være sket når opgaven er løst?
  • Forretningsregler – hvilke betingelser skal være opfyldt både før og efter udførelsen af opgaven?
  • Selve Use Case-beskrivelserne; hvad skal udføres (men i mindre grad: hvordan)?
  • Alternative Use Cases – disse supplerer de normale Use Cases ved at beskrive hvad der sker hvis ”noget går galt”.

Use Case teknikken stammer fra UML metoden, og UML Use Case notationsformen anvendes ofte.

Eksempler

Eksempel for OIO EA Kommunen:

B5.1 Use cases

Use cases tegning

 

use case skabelon

 

 

Trin Beskrivelse Aktører Services Objekter
 1. Borger klikker på "sagsoversigt" i Borgerportal-menu. Borger

Borgerportal

Kunde.HentKundeStamdata
(Kunde_ID)
Borger
2. Borger tilgår detaljerede oplysninger om de enkelte sager Borger

Borgerportal

Sagsbehandlings-system

Sag.Hent 
[Journalnummer] 
(Henter oplysninger om sagen)

Sag.Akt_List 
[Journalnummer] 
(Viser alle hændelser på sagen, som aktøren har adgang til at se)

Sag.Akt_Hent 
[Journalnummer, Aktnummer] 
(Henter netop én hændelse og de oplysninger, der er knyttet til hændelsen)

Sag.Dokument_List 
[Aktnummer] 
(Viser evt. dokumenter journaliseret på hændelsen)

Borger

Sag

Hændelse

 

 

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/270