(Web)service-forretningsservice map

Beskrivelse

Dokumentation af hvordan it-services understøtter forretningsservices. Dvs. hvordan de services der er identificeret i dokumentationen Serviceoversigt (C3.1) understøtter de forretningsservices som aktiviteten Forretningsservices (B3) identificerer. 

Rationale

Mapningen beskriver hvordan de forretningsmæssige services er realiseret og fremover realiseres af tekniske services, og er dermed et værktøj til at styre hvordan man ændrer de forretningsmæssige services og hvilke forretningsmæssige services der kan påvirkes af at skifte teknisk service-leverandør.

Implikationer

Der kan være tale om både nuværende og fremtidige services. 

Eksempler

I dette tænkte eksempel fremgår mapningen af tabellen. Den tekniske service "HENT_BORGERSTANDATA" svarer til forretningsservicen "Borger-stamdata"

Teknisk service

Hent_Borgerstamdata

Reference til:

 Beskrivelse

Henter borgerens stamdata i kunderegisteret. I samme søgning afgøres det, om kunden forefindes i GLR. Hvis CVR-nr. ikke findes, retuneres en tom værdi.

Hvis en dato specificeres, hentes de stamdata der var gyldige på datoen.

Hvis ingen dato specificeres, hentes aktuelle stamdata.

 

 Input

KundeNøgle

Dato (Date)

B1. Forretningsobjekter

 Output

KundeStamdata

 

 Fejl

UkendtKunde

UgyldigDato

 

 Teknisk SLA

Svar tid på maksimum 2 sekunder.

Systemoppetid 99% i intervallet 6:00-22:00

Systemlukning for vedligeholdelse kan ske i intervallet 22:00-6:00, men højest 10 timer om måneden.

 

Noter

Noter 

 

 Use case reference

UC 2.05 Opret autorisation

UC 2.07 Anmod om autorisation

UC 5.03 Identificer kunde

UC 5.07 Opret CVR-kunde

UC 5.08 Opret CPR-kunde

UC 5.15 Behandl anmodning om oprettelse som kunde

UC 9.80 Manuel godkendelse af ansøgning

B5. Use cases 

Service reference

Borger-stamdata

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/273