Forretningsregler tilknyttet workflows

Beskrivelse

Dokumentation af de forretningsregler der hører til de enkelte workflows.

Rationale

Forretningsreglerne er styrende for hvad er sker i et workflow - beslutninger og muligheder kan afhænge af veldefinerede regler.

Implikationer

Mapningen kræver vedligeholdelse når forretningsregler opdateres.

Eksempler

Disse beskrivelser kan tage udgangspunkt i mere overordnede forretningsregler fra dokumentet Forretningsregler, og relatere disse til konkrete workflows, idet de beskriver eksempelvis:

  • Tidsmæssige sammenhænge - f.eks. ”denne delopgave skal være afsluttet senest 2 døgn før svaret udsendes, så der er tid til at reviewe besvarelsen”
  • Systemmæssige sammenhænge -  f.eks. ”denne godkendelse foretages altid i system X”
  • Organisatoriske sammenhænge - f.eks. ”enhed Y skal altid orienteres om, at arbejdsgangen nu er nået hertil, og at der afventes et svar”.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/201