Forretningsservices-Lokationer map

Beskrivelse

Dokumentation af hvilke lokationer der yder hvilke services.

Rationale

Det skal afklares, hvem der skal levere hvilke tjenester og hvorfra de skal leveres. Det har bl.a. betydning for  arbejdsgange og workflows og forhold vedrørende dataudveksling, sikkerhed og brugerstyring.

Implikationer

Man foretager en mapning mellem dokumentationen i Forretningsservices og Lokationsmodel

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/192