Organisationsmodel

Beskrivelse

Dokumentationen af hvordan organisationen er struktureret i organisatoriske enheder, herunder også gerne hvilke eksterne aktører, der også bidrager til organisationens virke, samt hvilke roller hver af disse varetager.

Oversigten kan være helt konkret fysisk, med listning af  samtlige organisatoriske enheder (fx samtlige politistationer), eller mere logisk (at hver politistation har en leder, og rapporterer til et eller andet sted).
Rationale

En it-løsning vil typisk understøtte organisationens forretning - men bør ikke fordre en bestemt organisering. Når man beskriver samspillet mellem it-løsningen og organisationen bliver man nødt til at have et billede af organisationen. Opgaver i organisationen kan beskrives med klassifikation (FORM, KLE) og tilknyttes en organisatorisk funktion / lokation. 

Implikationer

Udfordringen er, at en organisation løbende udvikler sig og modeller, der er meget konkrete og skal holdes opdateret. Derfor kan der med fordel laves en lokationsmodel som supplem,ent eller alternativ.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/189