Workflows (arbejdsgange)

Beskrivelse

Dokumentation af workflows, som er en detaljering af processer og Use Cases, hvor man mere detaljeret viser hvordan opgaverne løses, og af hvem. 

Rationale

Workflowbeskrivelsen er den konkrete beskrivelse af det der skal understøttes af it - så meget og så præcist som muligt.

Implikationer

Workflows kan dokumenteres i ""svømmebane""-diagrammeringsstil, der beskriver aktiviteters flow og hvilke aktører (organisatoriske enheder) der foretager hvad, hvornår."

Workflow er arbejdsgangen - den bør vises i et diagram med BPMN og angive hvilke aktører (brugere, it-systemer) der udfører forskellige aktiviteter. Forholdet mellem proces og workflow er ikke helt tydeligt. Workflow er mere detaljeret end proces. Alt afhængigt af opgaverne og organisationen kan det kræver en vis modenhed at kunne nå frem til en præcis worksflow beskrivelse, som der kan skabes enighed om.  

Eksempler

KL og KOMBIT har med arbejdsgangsbanken forsøgt at lave en række workflows der først og fremmest sikrer lovmedholdelighed og oven på dem at bygge videre med best practise.

 Statens Administration har med Epicenter lavet en procesbank med best practise workflowmodeller. Her er et eksempel Opret kreditor/register leverandør  Warkflowdiagram

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/200