Forretningsobjekter

Beskrivelse

Dokumentation der beskriver de væsentligste forretningsobjekter, som organisationen arbejder med.

Rationale

Et projekt skal udforme en forretningsobjektmodel, fordi den er med til at fastlægge scope for projektet. Med en model med centrale forretningsobjekter vil man umiddelbart kunne idenficere hvilken afhængighed projektet har til andre løsninger.

Især vigtig hvor veldefinerede data skal kunne udveksles mellem systemer / komponenter. Også værdifuld som grundlag for sikkerhedsvurdering.

Implikationer

Det kan være en simpel oversigt over de vigtigste forretningsobjekter, som organisatione eller en given løsning skal arbejde med. Typisk kan man klare sig med under 5-20 objekter på overordnet niveau.

Kan laves som en simpel liste, evt. med angivelse af de vigtigste attributter og en identifier. Kan anvendes til diverse overblik og mapninger, fx ved at lave relationer til processer og it-systemer samt til aktører vedr. ejerskab og ansvar.

Eksempler

Borger: En borger i kommunen. Identificeret ved CPR-nummer, og yderligere karakteristika er navn adresse og telefonnumre.

Henvendelse: Enhver form for henvendelse fra en borger. I denne sammenhæng indgår anmodning om kontanthjælp og boligtilskud. En hændelse skal kunne identificeres ved en unik hændelsesidentifikation. 

Sagsbehandler: En ansat i kommunen der modtager henvendelser og opretter en eller flere sager baseret på disse. Sagsbehandleren er identificeret ved et medarbejdernummer. 

Nedenstående eksempel er et overordnet konceptuel begrebsmodel for arbejdet med grunddata. Og derefter ses en lidt mere logisk model med relationer i form af kardinaliteter.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/239