Forretningsspørgsmål

Beskrivelse

Dokumentation af de væsentlige forretningsspørgsmål, som organisationen har brug for at kunne få besvaret. Et forretningsspørgsmål er ét, som det er vigtigt for en bruger at kunne få besvaret for at kunne udføre sit arbejde. 

Rationale

Forretningsspørgsmålene er vigtige for at bestemme, hvilke forretningsobjekter der skal være styr på. Det vil f.eks. kunne indebære fælles begrebs- og datadefinitioner.

Dokumentet har også betydning for de mere detaljerede beskrivelser, som f.eks. laves i forbindelse med Use cases og udviklingen af den detaljerede Informationsarkitektur.

Implikationer

Dette dokument kan ofte med fordele laves i relation til aktiviteten Udfordringer, da det kan bidrage til at identificere de konkrete udfordringer i de situationer, hvor det netop er indenfor data, at der er udfordringer. 

Forretningsspørgsmålene kan gerne prioriteres efter hvilken værdi, som det giver for organisationen at kunne have dem besvaret.  

Eksempler

Eksempler på forretningsspørgsmål kunne være: 

  • Hvordan ligger indkomstfordelingen i region X, og hvordan har den ændret sig
  • Hvordan er aldersfordelingen i denne kommune
  • Hvor er det billigst at behandle sygdom Y
  • Har denne borger tidligere haft lignende sager med det offentlige?
  • Har patienten tidligere fået konstateret lignende symptomer?
  • Hvilke af ministeriets lejemål udløber inden for et halvt år?

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/256