Logisk datamodel

Beskrivelse

Dokumentation der beskriver attributter, relationer og kardinaliteter for de informations/forretningsobjekter der skal indgå i en eller flere løsninger.

I praksis er det dokument, der laves en uddybning af forretningsobjektmodellen (B1.1 og B1.2) til noget der er (eller ligner) en logisk datamodel (LDM).
Rationale

Tværgående sammenhæng i de logiske datamodeller øger mulighederne for datagenbrug og sammenstilling af data. det gælder både på tværs af systemer internt og eksternt. Sammenhæng i de logiske datamodeller er generelt vigtigere og mere værdifuldt på langt sigt end i de fysiske datamodeller - specielt på de områder, hvor der er behov for at udveksle og genbruge data.

Implikationer

Logiske datamodeller er detaljeringer af objektmodeller og man bør opretholde klarhed over, hvornår objekterne er egne eller fremmede objekter, jf. output fra OIO EA aktiviteten Forretningsobjekter (B1).

Den logiske datamodel kan fx gælde for en enkelt løsning, for hele organisationen eller for et specifikt domæne. Den beskriver alle attributter for de enkelte objekter, deres indbyrdes relationer og disses kardinaliteter.

Eksempel

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/257