Forretningsregler

Beskrivelse

Dokumentation der beskriver detaljerede, operationelle regler for forretningens virke. Fx udmøntet i lovgivningstekst, bekendtgørelser o.l.

Forretningsregler skal gøres eksplicitte, hvor det er relevant for løsningen. Der er store problemer med at overlade dette til andre end forretningen selv. Traditionelt har dette ikke været gjort. 

Forretningsregler har traditionelt været udtrykt i forskellige beskrivelser, i datamodeller og forretningsgange. Disse regler skal modelleres i en beslutningsmodel (decision-model), så man har styr på reglernes databehov (jf. den fysiske datamodel).

Rationale

Regler, data og processer hænger sammen - og der er forretningsregler, der ændres løbende (f.eks. takster) og andre der ikke ændres. Men fælles for dem alle er, at de skal udtrykkes.

Projektet skal bidrage til reglernes opdatering og reglerne skal indgå i en kravspecifikation som en reference. Dermed er det hverken projektets eller leverandørens ejendom.

Lovgiver, forvaltningen og leverandørerne kan løbende iagtage fortolkningen af regler og justere, hvor der er brug for det.

Implikationer

Overvej at anvende standarden Decision Model and Notation (DMN) fra OMG. 

Når projektet er slut, er det vigtigt at der er en governance ramme, der sikrer, at reglerne vedligeholdes.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/187