Ændringsanmodning

Beskrivelse

Ændringsanmodningen redegør for ændringer i projektets produkter, og for hvad disse ændringer betyder for projektets tidsplan, økonomi, kvalitet og risici.

En ændring er for eksempel en ændring til rapporteringskravene til en leverandør på projektet, eller det kan være en justering af en lille del af løsningen, som for eksempel adgang for eksterne konsulenter til testsystemer.

Rationale

En ændringsanmodning bruges til at behandle, aftale og følge op på ændringer af et produkt i forhold til leverandøren.

Implikationer

Det er vigtigt at alle ændringsanmodninger kan behandles på en ensartet og samordenet måde, for at sikre dels at de ønsker behandles effektivt dels at de kan bringes i en proces der sikrer at de håndteres på en optimal måde i forhold leverandøren - og i forhold til enterprise arkitekturen, hvor dette er relevant.

Den fællesstatslige it-projektmodel indeholder en skabelon for ændringsanmodninger.

Ansvar: Projektlederen har ansvaret for udarbejdelse af ændringsanmodningen, herunder dens indhold og anbefalinger. Leverandøren skal tillige udfylde den tekniske behandling af ændringsanmodningen.

Udarbejdes i: Anskaffelsesfasen og gennemførelsesfasen.

Ændringsønsker kan mere uformelt og i en bredere sammenhæng komme fra en bred kreds af interessenter og kan påvirke andre end leverandøren.

Til mindre projekter/systemer kan man evt. lave en simplere skabelon i et regneark med disse elementer:

  • Indsender - navn og evt. kontaktinfo og andre stamoplysninger på indsender
  • Dato - dato for indlevering af ændringsønske
  • System/funktion - lav evt. en liste hvor man kan sætte kryds
  • Beskrivelse - af problemet eller ændringsønsket:
  • Illustration - hvis det fx er til et skærmbillede kan man opfordre afsender til at tage et skærmdump og skrive hvor /hvad du syntes skal ændres – det hjælper meget på forståelsen.
  • Håndtering - beskrivelse af hvad der besluttes at der skal gøres

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/351