Business case

Beskrivelse

Dokumentation der specificere de gevinster, i form af bedre kvalitet, sparet tid, og økonomiske gevinster, som det givne projekt vil medføre.

Rationale

Formålet med business casen er at beregne konsekvenserne af jeres planlagte investering.

Business casen skal specificere de gevinster, i form af sparede penge, sparet tid og bedre kvalitet, som det givne projekt vil medføre.

Implikationer

Business casen beregner de samlede økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser af en potentiel investering. Den bygger på en analyse og opgørelse af, hvilken forandring man ønsker, og hvordan den opnås.

Business casen viser helt overordnet, hvad forskellen er mellem at gennemføre it-projektet eller programmet og at fortsætte uden, når der tages højde for risici.

Business casen er et meget vigtigt beslutningsgrundlag, og den er omfattende at udarbejde.

Business casen opdateres løbende, for at I kan holde fokus på, om det fortsat er berettiget, at projektet eller programmet gennemføres.

En business case kan indeholde (jfr. PRINCE2):

 • Årsager (input fra trin A1 Udfordringer).
 • Muligheder (input fra trin A1 Udfordringer).
 • Udbytter. Her kan også specificeres hvad der sker hvis projektet ikke gennemføres.
 • Risici.
 • Omkostninger og tidsplan (input fra A4.1 Projektgrundlaget).
 • Investeringsvurdering.

Bemærk at Statens It-projektmodel har defineret en formaliseret business case-model med skabeloner og vejledning.

Business case-modellen består af tre dele:

 1. Et forudsætningsdiagram, hvor der vises, hvilke forudsætninger der danner grundlag for jeres beregninger.
 2. Et regneark, hvor der beregnes gevinster, udgifter, risici, etc.
 3. Et business case-resumé, som indeholder business casens nøgletal.

Ansvar: Projekt- eller programlederen er ansvarlig for at samle information til business casen sammen med en økonomimedarbejder.

Udarbejdes i: Analysefasen for projekter, præcisering af program for programmer. Et udkast til forudsætningsdiagram og regneark kan med fordel påbegyndes i projektets idéfase.

Opdateres: Som minimum ved hver faseovergang.

  Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/284