EA governance beskrivelse

Beskrivelse

Dokumentation af den konkrete tilgang til EA governance, herunder processer og organisation.

Rationale

Dokumentationen skal sikre at målarkitekturen realiseres ved at arkitekturarbejdets produkter udvikles, vedligeholdes og bringes i anvendelse.

Implikationer

Dokumentationen af EA governance skal sætte rammerne for EA governancen, og bør beskrive:

  • EA organisationsstruktur, med styregruppe(r), arbejdsgrupper, en enterprise arkitekt rolle, osv.
  • Review processer, således at projekter/programmer reviewes imod EA.
  • Vedligeholdelsesprocesser, således at EA løbende holdes opdateret.
  • Kommunikationsprocesser, således at EA formidles, internt og eksternt.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/305