EA governance strategi

Beskrivelse

Dokumentation af den overordnede strategi for at udøve EA governance.

Rationale

Dokumentationen skal fra et så tidligt tidspunkt som muligt sikre, at der etableres en ramme for governance, der kan sikre, at målarkitekturen realiseres ved at arkitekturarbejdets produkter udvikles, vedligeholdes og bringes i anvendelse.

Implikationer

Dokumentationen kan typisk omfatte:

  • Identifikation af økonomiske, organisatoriske og andre rammer for hvordan en enterprise arkitektur kan implementeres i organisationen.
  • Identifikation af nøgle-aktører, herunder beslutningstagere for forskellige it-relaterede beslutninger. Dermed bliver disse involverede allerede fra start.
  • Ovenstående punkt kan med fordel udvides til en egentlig interessentanalyse. Denne giver et overblik over alle interessenter i EA (også de der ikke aktivt indgår i arbejdet med at udvikle EA), deres respektive interesser, og planlægger aktivt deres involvering i EA forløbet.
  • Strategier og kritiske succesfaktorer for EA governance.
  • Identifikation og foreløbig beskrivelse af de strukturer og processer der skal etableres.
Eksempler

Eksempel baseret på SKATs arkitekturarbejde. Figuren er et eksempel på hvordan output kan dokumenteres – men indholdet er ikke nødvendigvis korrekt. 

Arkitekturstyring

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/304