Gap analyse

Beskrivelse

Dokumentation af forskellene på den nuværende (AS-IS) arkitektur og den fremtidige (TO-BE) arkitektur.

Rationale

Der vil typisk være flere måder at lukke gap’et på, og her er det vigtigt med en grundig analyse af fordele og ulemper af hver af disse, samt en klar anbefaling.

Gap analysen er ikke mindst vigtig i forhold til at identificere de stakeholder-interesser, der ikke er dækket af den aktuelle arkitektur. Det kan være alt fra manglende teknisk understøttelse af forretningsbehov til viden om og kompetencer i forhold til anvendelsen af de eksisterende tekniske løsninger. 

Implikationer

Gap analysens indhold afhænger af scope og bør naturligvis tage udgangspunkt i prioriteringen af de udfordringer, der er drivende for projektet uanset om der er tale om bredt EA arbejde eller et smallere løsningsprojekt.

For hver at de 4 hovedområder i den teknologiske del af arkitekturen - informationapplikationservice og teknologi - beskrives hvilke forskelle, der er i det nuværende og det fremtidige; og hvordan man i store træk kunne tænke sig at komme fra AS-IS til TO-BE.

Eksempler

Eksempelt her viser en simpel model over A-IS billedet overfor TO-BE billedet og et antal skridt (delprojekter), der definerer gap/delta/action og dermed vejen frem .  

as-is og to-be illustration

Indholdet til at lukke gap kan fx. være følgende for eksemplets fire spor:

Infrastruktur

 • Sikre at infrastrukturen kan håndtere TO-BE
 • Integrér applikationer til integrationsplatform
 • Integrér integrationsplatform til borgerportal
 • Integrér integrationsplatform til ledelsesinformationssystem

Integrationsplatform

 • Udvælg teknologi (produkt)
 • Udvælg leverandør
 • Implementer integrationsplatform

Borgerportal

 • Udvælg teknologi
 • Udvælg leverandør
 • Implementer borgerportal
 • Markedsfør borgerportal

Ledelsesinformation

 • Specificer forretningsspørgsmål for ledelsesinformation (B1.3)
 • Specificer standarder for forretningsobjekter der indgår i forretningsspørgsmål (C1.4)
 • Udvælg teknologi
 • Udvælg leverandør
 • Implementer ledelsesinformationssystem
 • Uddan i ledelsesinformationssystem

Se denne TOGAF artikel for inspiration til at bruge matrixformen som skabelon til gap analyser.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/297