Konsekvensanalyse

Beskrivelse

Dokumentation af konsekvenser af de enkelte migreringsprojekter, med forslag til indsats for at omgå disse.

Rationale

En konsekvensanalyse er nært beslægtet med en risikoanalyse og har til formål at sikre, at ledelsen er opmærksom på konsekvenser, kan foretage de nødvendige prioriteringer og tage de nødvendige forholdsregler.

Implikationer

Dokumentationen beskriver for hvert migreringsprojekt identificeret i E2 Migreringsplan:

  • Årsager til konsekvens (”fastnet-telefonen erstattes af mobil”).
  • Konsekvenser (”brugerne føler de ikke har fri, så nogle vil blive mere stressede”, ”vi kan ikke tage hinandens telefon og det vil blive opfattet som dårlig kundeservice”, ”lettere at arbejde hjemme…”).
  • Indsats (”brug af telefonnumre”, ”omstilling”, ”politik for telefonsvarermeddelelser”, ”hvor må man snakke i telefon uden at forstyrre andre?”).

Alle konsekvenser kan opfattes som risici (positive eller negative) og dette giver en struktureret tilgang, fx:

  • Identifikation
  • Analyse og prioritering
  • Planlægning
  • Opfølgning og rapportering
  • Udførelse
  • Læring

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/303