Lovgivning / bindinger

Beskrivelse

Dokumentation der kort resumerer de lovmæssige hensyn, der er relevante for fremtidige it- og it-relaterede projekter.

Rationale

Formålet er at tage højde for danske love og EU-direktiver og -regulativer, der er relevante for organisationens/projektets anvendelse af it til forretningsunderstøttelse.

Implikationer

Man bør for hver lov kort beskrive

  • hvad den omhandler og fordrer
  • hvor bindende den er, og
  • en reference til selve lovteksten, hvor muligt.

Desuden kan man opsamle organisationens erfaringer vedr. de pågældende regler.

Der anvendes almindelig dokumentformat – tekst, regneark, præsentationsformat.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/310